Změna specifikace služeb pro živnostníky a podnikatele

Vážený zákazníku, v souvislosti se změnou právní úpravy dojde s účinností k 1. 5. 2016 ke změně Specifikace služeb společnosti UPC Česká republika, s.r.o., v části týkající se služby internet.

Cílem této změny je především zvýšení transparentnosti a kvality informací vztahujících se k této službě a jejím parametrům. Rádi bychom Vás ujistili, že cena ani samotné nastavení Vašich služeb se měnit nebude. Nové znění Specifikace služeb bude k dispozici na webových stránkách business.upc.cz/vop a na našich provozovnách nejpozději od 1. 4. 2016.

Otázky a odpovědi

Na základě které právní úpravy ke změně dochází?

Jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, přijaté dne 25. listopadu 2015, které stanoví mimo jiné nová opatření související s přístupem k otevřenému internetu. Nařízení v plném znění je dostupné zde. Nařízení EU jsou pro členské státy platná bez nutnosti přijetí dalších zákonů (včetně případné novely zákona o elektronických komunikacích). Tímto nařízením se musíme řídit nejpozději od 1. 5. 2016.

Kde se dozvím podrobnosti o chystaných změnách?

V návaznosti na informaci, která byla obsažena ve vašem posledním vyúčtování služeb, bude nové znění Specifikace služeb k dispozici na webových stránkách http://business.upc.cz/vop a na všech prodejních místech UPC nejpozději od 1. 4. 2016. Nejméně jeden měsíc před účinností změny tak budete mít v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami (čl. 2. 5. 1.) k dispozici všechny potřebné informace.

 

Cílem nového Nařízení EU je především zvýšení transparentnosti a kvality informací vztahujících se k službě internet a jejím parametrům. Rádi bychom Vás ujistili, že cena ani samotné nastavení Vašich služeb se měnit nebude.

Čeho se změna týká?

Změna se týká rozsahu a kvality informací, které poskytujeme k službě internet v rámci dokumentu Specifikace služeb UPC. Cílem nové úpravy je zvýšit transparentnost a srozumitelnost informací týkajících se této služby a jejích technických parametrů.

Co konkrétně se ve Specifikaci změní?

  • Ve Specifikaci budou upřesněny parametry služby internet: k dosud uváděné minimální nabízené a minimální zaručené rychlosti stahování a odesílání dat přibyde informace o maximální a běžně dostupné rychlosti stahování a odesílání dat (Download/Upload). Samotné parametry a úroveň kvality poskytovaných služeb se měnit nebudou.
  • Ve Specifikaci služeb také upřesníme, jakou roli mají uvedené rychlosti při posuzování kvality služby internet. Dále také uvedeme, která nápravná opatření jsou zákazníkům k dispozici v případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky od těchto rychlostí.
  • Ve Specifikaci uvedeme, jaký dopad mohou mít případná provozní opatření (jako např. blokování některého obsahu, aplikací či služeb) uplatněná ze strany UPC na kvalitu internetového připojení. V souvislosti ze změnou Specifikace nehodlá UPC zavádět žádná nová provozní opatření.

Co úprava Specifikace služeb pro zákazníky UPC Business znamená?

Cílem úpravy Specifikace služeb je zvýšit transparentnost a srozumitelnost informací o službě internet a jejích parametrech. Pevně věříme, že tato změna přispěje k lepší informovanosti a celkově vyšší spokojenosti našich zákazníků. Probíhající změna tedy nevede ke zhoršení postavení zákazníka.

 

Protože ke změně Specifikace služeb, která je součástí smlouvy, dochází na základě změny právní úpravy, nemají zákazníci možnost (dle čl. 2.5.3 VOP) smlouvu ukončit, a to ani v případě, že se změnou nesouhlasí. Ze strany klienta proto není potřeba na změnu jakkoli reagovat.

 
 
 

Zeptejte se nás

Zajímají vás detaily o produktech nebo službách UPC Business? Zavolejte. Naši operátoři jsou vám k dispozici 7 dní v týdnu.

+420 241 005 200  

241 005 200