Všichni zákazníci s UPC Internetem mají nyní
Wi-Fi síť zdarma

Surfujte zdarma s UPC internetem
v Praze, Brně, Ostravě, dalších městech
nebo i v zahraničí!

Wi-Free je bezdrátová síť, kterou můžete jako stávající zákazníci UPC Internetu využívat zcela zdarma a to i mimo Váš domov. V České republice se můžete k Wi-Free připojit již na více než 220 000 přístupových místech. K Wi-Free se připojíte pomocí chytrého telefonu, tabletu, notebooku nebo jiného mobilního zařízení podporujícího Wi-Fi.

 
 

Kde se připojím k UPC Wi-Free?

Připojení je možné na 220 000 přístupových místech v ČR a 5,5 milionech v EU.

 

Přípojná místa k UPC Wi-Free najdete všude, kde jsou zákazníci UPC. Připojit se můžete ve většině českých měst. Více než 140 000 přípojných míst najdete v Praze, více než 50 000 v Brně a 27 000 v Ostravě.

 

Navíc můžete využít přípojná místa v Belgii, Irsku, Maďarsku, Nizozemí, Polsku, Švýcarsku a Rumunsku, a to zcela zdarma. Stačí být zákazníkem UPC internetu.

 
 

Jaké jsou výhody UPC Wi-Free?

  • Použití zcela zdarma
  • Ušetříte peníze za datové přenosy u Vašeho mobilního operátora
  • Přístup k UPC Internetu i mimo Váš domov
  • Možnost připojit se k Wi-Free až s pěti mobilními zařízeními
  • Vysoký stupeň zabezpečení ve srovnání s jinými veřejnými sítěmi
  • Heslo zadáte pouze jednou. Poté se můžete přihlašovat automaticky
 
 
 
 

Co potřebuji k tomu, abych mohl používat UPC Wi-Free?

Základním předpokladem je, že využíváte internet od UPC. Dále postupujte podle informací níže.

 

Heslo pro přístup k síti Wi-Free

 

Heslo si vytvoříte v zákaznickém portálu Moje UPC. Pokud ještě nemáte přístup, pak se zaregistrujte nebo se přihlašte

 

 
 

 

Mobilní zařízení
(mobil, tablet, notebook, ...)
 

K síti Wi-Free se můžete připojit jakýmkoliv zařízením podporujícím Wi-Fi.

 

 
 

 

Nastavení připojení do bezdrátové sítě Wi-Free
 

Podívejte se, jak připojíte své mobilní zařízení do sítě Wi-Free.

 

 
 
 
 
 
 

Jak připojit zařízení do sítě UPC Wi-Free?

Otevřete si na svém zařízení seznam dostupných Wi-Fi sítí (grafická ukázka postupu pro různé operační systémy) a vyberte ze seznamu síť s názvem „UPC Wi-Free“. Budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů. Uživatelské jméno je stejné, s kterým se přihlašujete do Moje UPC. Zadejte heslo, které jste si vytvořili v zákaznickém portálu Moje UPC v sekci „Wi-Free“. Pozor, heslo pro přístup k síti "UPC Wi-Free" se liší od hesla pro přístup do Moje UPC.

 

Heslo stačí zadat pouze jednou. Při opětovném přihlášení ho již nebude potřeba znovu zadávat. 

 

Pokud budete v dosahu Vaší domovské Wi-Fi sítě, Vaše mobilní zařízení se vždy přihlásí přednostně do ní a teprve pokud nebude dostupná, tak se přepne do veřejné UPC Wi-Free sítě.

 

 

Android

 

Stáhněte si do mobilu certifikát pro zabezpečení Vaší sítě. Certifikát si můžete stáhnout kdykoliv v průběhu využívání UPC Wi-Free, stačí postupovat podle návodu.

Klikněte na ikonu Nastavení

Vyberte Wi-Fi připojení

Ze seznamu dostupných Wi-Fi sítí zvolte síť s názvem UPC Wi-Free

 
 

Zadejte své uživatelské jméno do Moje UPC a heslo do UPC Wi-Free, které jste si vytvořili v Moje UPC. Heslo se liší od přihlašovacího hesla do Moje UPC. Zkontrolujte, že je nastavena metoda PEAP a ověření fáze 2 MSCHAPV2. Potvrďte tlačítkem Připojit.

Nejprve stáhněte certifikát do svého mobilního telefonu.

Po stažení certifikátu pokračujte do menu Nastavení a vyberte Zabezpečení.

Vyberte volbu Instalovat z paměti.

Vyberte certifikát LGI_Root_CA.cer.

 
 

Uložte certifikát pod stejným jménem.

Potvrďte OK.

Ve výběru vyberte odemknutí přes PIN nebo Heslo.

 
 

Zvolte si PIN a vyberte Pokračovat.

vytvořený PIN zadejte znovu a potvrďte OK.

Nyní zkontrolujte instalovaný certifikát v menu Důvěryhodná pověření na kartě Uživatel.

 
 
 
 

iPhone

Klikněte na ikonu Nastavení

Vyberte Wi-Fi připojení

Ze seznamu dostupných Wi-Fi sítí zvolte síť s názvem UPC Wi-Free

 
 

Zadejte své uživatelské jméno do Moje UPC a heslo do UPC Wi-Free, které jste si vytvořili v Moje UPC. Heslo se liší od přihlašovacího hesla do Moje UPC. Potvrďte tlačítkem Připojit.

Přijměte certifikát.

Nyní se Vaše mobilní zařízení může automaticky připojit k UPC Wi-Free, pokud je k dispozici.

 
 

Windows Phone

Klikněte na ikonu Nastavení

Vyberte Wi-Fi připojení

Ze seznamu dostupných Wi-Fi sítí zvolte síť s názvem UPC Wi-Free

 
 

Zadejte své uživatelské jméno do Moje UPC a heslo do UPC Wi-Free, které jste si vytvořili v Moje UPC. Heslo se liší od přihlašovacího hesla do Moje UPC. Potvrďte tlačítkem Hotovo.

 
 

Mac OS

Klikněte na ikonu bezdrátového připojení a vyberte síť UPC Wi-Free.

V okně, které se objeví, zadejte své přihlašovací jméno uživatelské jméno do Moje UPC a heslo do UPC Wi-Free, které jste si v vytvořili v Moje UPC. Heslo se liší od přihlašovacího hesla do Moje UPC. Potvrďte tlačítkem Připojit.

 
 

Windows 7

Windows 10

Klikněte na ikonu bezdrátového připojení a vyberte síť UPC Wi-Free.

V okně, které se objeví, zadejte své přihlašovací jméno uživatelské jméno do Moje UPC a heslo do UPC Wi-Free, které jste si v vytvořili v Moje UPC. Heslo se liší od přihlašovacího hesla do Moje UPC. Potvrďte tlačítkem Připojit.

 
 
 
 

Jak UPC Wi-Free funguje?

Sdílení UPC Wi-Free

Bezdrátová síť UPC Wi-Free je tvořena Wi-Fi modemy stávajících zákazníků UPC Internetu, které Vám umožní využít jejich druhé přenosové pásmo, ke kterému se můžete připojit. Při využívání druhého přenosového pásma Wi-Fi modemu zákazníka UPC nedojde k poklesu rychlosti internetu, za který zákazníci platí peníze.

 

Čím více zákazníků UPC využije možností bezplatné sítě Wi-Free, tím více přípojných míst Wi-Free bude po celé České republice k dispozici a tím více možností se připojit k Internetu mimo Váš domov.

 

Sdílejte prostřednictvím Wi-Free své zařízení se zákazníky UPC a oni na oplátku udělají to samé pro Vás. UPC Wi-Free se rozšiřuje každým dnem.

Rychlost internetu při připojení k síti UPC Wi-Free

Pokud se připojíte k bezdrátové síti Wi-Free, můžete surfovat negarantovanou rychlostí až 10Mb/s a odesílat data rychlostí až 2Mb/s. 

 

Pokud Váš Wi-Fi modem poskytuje přístup k Wi-Free bezdrátové síti, pak se nemusíte obávat poklesu rychlosti internetu, za který nám platíte. Toto přenosové pásmo je poskytováno nad rámec Vámi placené služby UPC Internet, užíváním služby tedy nedochází ke snížení šíře Vám vyhrazeného a placeného pásma.

Dvě na sobě nezávislé Wi-Fi sítě

UPC Wi-Free je vysílaná z koncových zákaznických zařízení (modemů ED3.0 WiFi). Ze své podstaty Wi-Free nemusí splňovat podmínky ve smyslu specifikace služby Internet (zejména garantovanou dostupnost a přenosovou rychlost). Její kvalita, rychlost a stabilita je v čase proměnlivá a závisí na mnoha parametrech, které jsou mimo vliv UPC (typ budovy, ve které je signál šířen, hustota jiných bezdrátových sítí v dané lokalitě nebo třeba klimatické podmínky). UPC Wi-Free je zcela oddělená od Vaší domovské Wi-Fi sítě.

Máte právo se z účasti v UPC Wi-Free odhlásit. Pokud tak učiníte, nebudete moci Wi-Free využívat. Můžete se však kdykoliv v budoucnu do Wi-Free sítě opět přihlásit prostřednictvím Moje UPC. Z toho plyne právo Wi-Free opět užívat a umožňuje-li to po technologické stránce Vaše zařízení, tak i UPC Wi-Free vysílat pro využívání ostatními zákazníky UPC.

 
 
 
 

Časté dotazy

Jak se mohu zaregistrovat do UPC Wi-Free?

Přihlaste se do Moje UPC (pokud účet ještě nemáte, zaregistrujte se) a vytvořte si heslo do UPC Wi-Free. Do Wi-Fi sítě UPC Wi-Free se poté můžete snadno přihlásit zadáním Vašeho uživatelské jména z Moje UPC a hesla UPC Wi-Free.

Kde mohu využívat UPC Wi-Free?

UPC Wi-Free je vysílána z koncových zákaznických zařízení (modemů ED3.0 Wi-Fi), je tedy dostupná všude tam, kde jsou modemy zákazníků UPC s aktivní službou UPC Wi-Free.

Přehled o dostupných Wi-Fi sítích ve Vašem okolí můžete snadno najít ve svém mobilním zařízení. Stačí zapnout například ve Vašem mobilním telefonu Wi-Fi a klepnete na vyhledávání Wi-Fi sítí. Pokud se Vám objeví síť s názvem „UPC Wi-Free”, můžete se k ní přihlásit s Vašimi přihlašovacími údaji zcela zdarma.

Jaká je rychlost přenosu dat v UPC Wi-Free?

Rychlost v této síti není garantovaná a může dosahovat přenosové rychlosti stahování až 10 Mb/s a rychlosti odesílání až 2 Mb/s. Ze své podstaty Wi-Free nemusí splňovat podmínky ve smyslu specifikace služby Internet (zejména garantovanou dostupnost a přenosovou rychlost). Její kvalita, rychlost a stabilita je v čase proměnlivá a závisí na mnoha parametrech, které jsou mimo vliv UPC (typ budovy, ve které je signál šířen, hustota jiných bezdrátových sítí v dané lokalitě nebo třeba klimatické podmínky).

Přenosové pásmo 10/2 Mbps je poskytováno nad rámec Vámi hrazené služby Internet, užíváním služby nedochází ke snížení šíře Vám vyhrazeného pásma.

Kolik zařízení lze připojit k UPC Wi-Free?

Pokud poskytujete přístup k Vašemu modemu, může se k němu v jeden okamžik připojit maximálně 5 zařízení.

 

Pokud se připojujete k Wi-Free, pak v rámci jedné registrace do Moje UPC, lze v daném okamžiku užívat Wi-Free současně na nejvýše pěti zařízeních. 

Pro koho je UPC Wi-Free určená?

Služba UPC Wi-Free je zdarma dostupná všem zákazníkům služby UPC Internet. Pro její využití se stačí do Wi-Free registrovat v Moje UPC.

Jak se mohu do UPC Wi-Free připojit, když jsem doma?

Pokud budete v dosahu Vaší domovské Wi-Fi sítě, pak se Vaše mobilní zařízení vždy přihlásí přednostně do ní a teprve pokud nebude dostupná, tak se přepne do veřejné UPC Wi-Free.

Služba je takto nastavená záměrně z důvodu maximalizace Vaší přenosové rychlosti, která bude ve Vaší domovské Wi-Fi síti typicky vyšší než ve Wi-Free, kde je omezená na nejvýše 10/2 Mb/s. Váš domácí modem pozná, že jste se již v minulosti přihlašovali do domovské Wi-Fi sítě a v takovém případě tuto síť upřednostní před Wi-Free.

Pro jaké modemy je určena služba UPC Wi-Free?

Níže uvedené modemy umožňují přístup k bezdrátové síti UPC Wi-Free. V budoucnu bude přístupná i pro další typy zařízení.

 

K bezdrátové síti UPC Wi-Free se lze připojit přes všechna zařízení podporující Wi-Fi technologii.

Jak se mohu k UPC Wi-Free připojit v zahraničí?

Připojení v zahraničí probíhá stejně jako v České republice. V některých zemích se může lišit název sítě.

 

Název sítě v zemích, kde jsou dostupné hotspoty UPC Wi-Free:

 

Belgie, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Švýcarsko
UPC Wi-Free
Nizozemí

UPC WifiSpots

Irsko

Horizon Wi-Free

 

 
 
 
 
 

Podmínky využívání služby UPC Wi-Free

Zadáním přihlašovacích údajů aktivujete službu UPC Wi-Free na svém elektronickém zařízení a vyjadřujete svůj souhlas s Podmínkami užívání služby UPC Wi-Free společnosti UPC Česká republika, s.r.o. („Podmínky UPC Wi-Free“). V případě, že se budete chtít kdykoliv přihlásit nebo odhlásit ze služby UPC Wi-Free, můžete tak učinit v zákaznickém portálu Moje UPC.

Chcete ještě lepší ceny?

Zadejte své telefonní číslo a my se vám ozveme.