UPC Anti-DDoS

Bezpečnost vašemu podnikání

Služba UPC Anti-DDoS poskytuje efektivní ochranu vůči naprosté většině známých DDoS útoků, bezpečnost a ochranu sítě, i aplikací v ní běžících. Služba je určena pro všechny, jejichž služby jsou neoddělitelně spjaty s fungující internetovou konektivitou. Jsou to zejména ISP, finanční instituce, e-shopy apod. Z důvodu snadného vytvoření útoku se zvyšuje jejich četnost a rozšiřuje pole potenciálních cílů, proto se pod DDoS útokem může ocitnout právě vaše společnost. Přeneste odpovědnost na nás.

 

Snižte nebezpečí případných neočekávaných nákladů a provozních výdajů. Na velikost nezáleží - žádná firma není tak malá, aby nemohla být terčem DDoS útoku

 

Výhody pro vás

 • Velmi rychlá reakce na útok – v průměru do 20sec.
 • Ani při obranné reakci na útok data neopouštějí síť UPC
 • Zpoždění při filtraci 3-6ms
 • Jedna z nejvyšších filtrovacích kapacit, které je neustále navyšována
 • Služba je plně spravovaná a pracuje automaticky
 • Není třeba změn ve vaší síťové topologii
 • Možnost idividuálního nastavení vyhodnocení provozu
 • Ke službě připojíme i zákazníky s vlastním AS

Garance kvality

 • 99,6% záruka dostupnosti sítě
 • 24/7 technická podpora
 • Bezplatná linka zákaznické péče
 • Zajištění opravy do 6 hodin

Přesvědčte se o dalších výhodách

 
 

Technické parametry

Reakční doba v případě útoku Méně než 60 sekund
Garantovaná roční dostupnost služeb (Platforma Arbor) 99,9 %
Dopad na latenci, jitter a ztrátu paketů v internetové službě během čištění provozu Při útoku je provoz přesměrován skrz čistící centrum - dopad na reakční dobu v případě zmírňování dopadů útoku: < 3až 6ms.
Minimální přenosová rychlost pro čištění 100 Mb/s
Maximální doba čištění provozu po skončení útoku DDoS 5 minut
Maximální provozní kapacita scrubing centra 3x80Gbps= 240Gbps
Reporting Ano

DDoS útok

DDoS útok

DDoS útok je technika přetěžování prostředků sítě nebo serveru poskytovatele služeb nebo jednotlivých zákazníků tak, že způsobí, že jejich služba není na internetu dostupná. Útoky DDoS mohou vedeny volumetricky (zahltí schopnost procesoru nebo paměti reagovat na mnoho falešných požadavků) nebo pro vyvolání DDoS útoku lze zneužít slabin protokolů IP nebo špatně nakonfigurovaných zařízení. Vinou DDoS je napadená služba nedostupná a při útoku na podnikovou infrastrukturu jsou v mnoha případech hlášeny i ztráty dat.

 

 

Omezení přístupu
 • Blokování nežádoucích adres IP
 • Filtr založený na reputaci IP (botnety, spammeři, anonymizační služby)
 • Filtr založený na údajích o lokaci IP (země a autonomní systémy s největšímy botnety)
 • Blokování nežádoucích portů protokolů TCP/UDP
Ověřování protokolu
 • Ochrana před zahlcením linky pomocí ICMP, útoky ssmurf, zahlcením SYN
 • Uplatnění omezení četnosti podle příchozích klientů a také podle chráněných serverů
 • Řízení četnosti packetů/toků u provozu založeném na protokolech TCP/UDP
 • Omezení fragmentace IP a četnosti segmentace TCP
 • Použití granulárních zásad na symetrické i asymetrické přenosy
Porušení protokolu
 • Odmítnutí provozu protokolu IP TCP/UDP při podvrhnutí údajů
 • Zajištění správné délky hlavičky IP/TCP/UDP
 • Provádění kontrol multicastového provozu
 • Odmítání neplatných kontrolních součtů a chybně formátovaných paketů UDP
 • Blokování porušení stavu TCP
Analýza integrity
 • Odmítání zkrácených délek paketů a neplatných/opakovaných ID segmentů TCP
 • Blokování zneužití segmentace/fragmentace IP (pokročilé techniky úniků)
 • Analýza a případná blokace tunelů u nepodporovaných typů
 • Předcházení útokům z falešných adres IP
 • Ochrana před útoky jako rose, smurf, teardrop a „Ping of death“

Další výhody

Další výhody

 • Umí rychle a přesně rozlišovat mezi různými kategoriemi chování: legitimní (normální) provoz, škodlivý (útočný) provoz a neobvyklý provoz vzniklý na základě běžného provozu.
 • Aby ochrana byla skutečně účinná a byla zákazníkovi pravým přínosem, je možné ochranu definovat přesně dle potřeb zákazníka a jeho serveru/služby.
 • Služba Anti-DDoS nenahrazuje firewall, neřeší chybně nastavená zařízení či aplikace a body se slabými hesly! Služba na základě analýzy rozpozná obecné příznaky útoku, které z datového toku odstraní, čímž významným způsobem sníží riziko prolomení ochrany nebo její zahlcení škodlivým provozem.

Dokumenty

Dokumenty ke stažení

Všechny produktové listy, smlouvy a další dokumentaci najdete na stránce VOP zde.

 
 

Zeptejte se nás

Zajímají vás detaily o produktech nebo službách UPC Business? Zavolejte. Naši operátoři jsou vám k dispozici 5 dní v týdnu.

+420 241 005 200  

241 005 200

 
 

Proč UPC Business

 • Služby na míru
 • Business péče
 • Garance kvality
 • Inovativní řešení

 

 
 

Mapa pokrytí