Podmínky smlouvy

Vážený zákazníku, níže najdete informaci ohledně vámi uzavřené smlouvy. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na naši Klientskou linku 241 005 200.

Na jak dlouho se uzavírá smlouva v rámci UPC Business?

Smlouva na služby pro podnikatele v rámci UPC Business se standardně uzavírá na dobu určitou 12 měsíců s automatickým prodloužením. To znamená, že v případě, že budete chtít námi poskytované služby (či jednotlivou službu) ukončit nebo změnit, je potřeba nás o tom informovat, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby určité. V případě, že si přejete ukončit celou smlouvu, je potřeba nás o tom informovat písemnou formou.

Co se stane, pokud potřebuji ukončit smlouvu v průběhu 12 měsíců trvání smlouvy?

Rád bych změnil internetový (televizní / hlasový) tarif. Co je potřeba udělat?

Pokud se jedná o zvýšení parametrů služeb, můžete tuto změnu provést kdykoliv v průběhu smlouvy. Stačí zavolat na naši Klientskou linku 241 005 200. V případě, že byste si přáli snížit parametry služby, je potřeba se ozvat nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby určité, jinak dojde k automatickému prodloužení stávajících služeb. Pokud byste si přáli snížit parametry služeb v průběhu roku, je potřeba uhradit smluvní pokutu 700 Kč za každý celý kalendářní měsíc zbývající do uplynutí doby určité.

Co se stane se závazkem v případě, že změním internetový (televizní / hlasový) tarif?

Při změně základní služby, tedy internetového, televizního či telefonního tarifu, dochází k restartu závazku, a to ať už se jedná o změnu parametrů služby (tarifu), nebo její ceny. Se změnou základních služeb tedy začíná běžet nová doba určitá v délce 12 měsíců.