Dárcovství

Další oblastí našeho zájmu v rámci společenské odpovědnosti je přímá podpora vybraných škol, zařízení sociálních služeb, knihoven a neziskových organizací. Tyto instituce podporujeme v místech, kde podnikáme zejména prostřednictvím poskytování služeb s mimořádnými slevami nebo zcela zdarma. Jedná se zejména o zlevněné, nebo zcela bezplatné připojení k internetu, případně o hlasové služby pevné telefonie. V celé České republice takto poskytujeme slevy 25 organizacím.

 

Společnost UPC v roce 2013 uskutečnila i sbírku v rámci hnutí Movember, kdy zaměstnanci společnosti vybírali peníze a finální částku poté společnost zdvojnásobila. V tomto typu aktivit budeme pokračovat i nadále.

 

Akce Movember se ob rok pravidelně střídá s kampaní na osvětu tématu rakoviny prsu, v rámci které mají zaměstnanci možnost darovat prostředky na výzkum tohoto onemocnění.

 

V říjnu 2014 jsme spolu s občanským sdružením Mamma Help, nevládní neziskovou organizací celostátního charakteru sdružující ženy s diagnózou rakovina prsu, jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty, uspořádali workshopy na podporu povědomí a prevence této zákeřné nemoci a na účet organizace zaměstnanci přispěli částkou 13 090 Kč.

V letošním roce opět podpoříme projekt Movember.