UPC bezpečný internet

S kým se baví vaše děti na internetu?

V současnosti cítíme hlavní závazek v otázce bezpečného a smysluplného využívání internetu mladou generací. Proto již několik let spolupracujeme s neziskovou organizací Národní centrum bezpečnějšího internetu. Jejím cílem je přispívat k bezpečnějšímu užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování etických norem v online komunikaci a napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním.

 

Sdružení je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu Insafe a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek Inhope.

 

Podporované projekty:


E-safety label

Projekt je realizován v online prostředí na portálu www.esafetylabel.eu. Zde si škola založí svůj profil. Následně je dostupný evaluační dotazník, který slouží ke zmapování situace v oblasti bezpečného užívání ICT. Na základě vyhodnocení dotazníku škola může získat etiketu eSafety Label. Současně je pro školu vytvořen akční plán s konkrétním postupem při zvyšování úrovně bezpečnosti práce s informačními technologiemi ve škole. eSafety Label je platný po dobu 18 měsíců. Poté je třeba ho obnovit. Portál nabízí dále Informační listy e-bezpečnosti, diskusní fórum pro sdílení zkušeností a je zde i možnost nahlášení incident.

 

Get online week

V zemích EU roste nezaměstnanost, zároveň ale roste i poptávka po zaměstnancích ovládajících informační a komunikační technologie. V roce 2015 tak může chybět až osm set tisíc pracovníků pro obsazení míst v ICT. Společnosti Accenture či Microsoft se rozhodly přispět k vyřešení tohoto problému. Spolu s Telecentre-Europe, organizací zastřešující celoevropskou síť vzdělávacích center ICT a knihoven, vytvořili Alianci pro Get Online Week. Vzdělávací centra ICT, veřejné knihovny, neziskové organizace, školy, IT firmy a orgány veřejné správy z celé Evropy díky ní pomocí řady zajímavých akcí, školení a soutěží, zdůrazňují a propagují důležitou roli ICT v dnešní společnosti

 

Od svého založení v roce 2010 ovlivnil Get Online Week více než půl milionu Evropanů ve více než 20 tisíc školících centrech v celé Evropské unii. Díky této kampani využilo internet poprvé ve svém životě více než sto tisíc lidí.

 

No Hate speech

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) ve spolupráci s odborem pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) realizuje v České republice mezinárodní kampaň „Mladí proti nenávisti online – žít, učit se a jednat pro lidská práva", která je iniciována Radou Evropy. Kampaň je zaměřena na potlačení projevů nenávisti v prostředí online: extremismu, rasové nesnášenlivosti, utlačování menšin, agresivního nacionalismu apod. Zároveň podporuje etické a slušné chování při online komunikaci. V českém jazyce jsou informace průběžně zveřejňovány na webové adrese www.proti-nenavisti.cz

 

http://www.bezpecne-online.cz/proti-nenavisti.html
http://www.msmt.cz/
http://www.saferinternet.cz/