Společenská odpovědnost

Záleží nám na našem okolí a na prostředí, ve kterém podnikáme. Ať už se jedná o regiony, kde působíme, nebo obecně o celé digitální společenství, které pomáháme utvářet, usilujeme spolu s naší mateřskou společností i našimi partnery o pozitivní vliv na místní komunity, společnost a životní prostředí.

 

Více informací z oblasti společenské odpovědnosti a popis jednotlivých iniciativ naleznete v odkazech níže.

Popisují, jak získáváme a zpracováváme vaše Osobní údaje, když využíváte naše produkty a služby.

 
 

Chceme být dobrými sousedy a členy komunit. Podporujeme dobrovolnou práci našich zaměstnanců.

 
 

Poskytujeme informace a návody k bezpečném využívání internetu mladé generaci žáků a studentů.

 
 

Podporujeme dobročinné sbírky a společně s našimi zaměstnanci přispíváme na prospěšné projekty.

 
 

Zde naleznete brožury pro výuku a popis jednotlivých oblastí, souvisejících s bezpečným využíváním internetu.