Nové podmínky poskytování služeb pro podnikatele

/ Praha 15. prosince 2016 / K 15.12.2016 dochází k úpravě Všeobecných obchodních podmínek a dalších smluvních dokumentů pro podnikatele (aktualizované dokumenty jsou k dispozici zde).

Pro stávající zákazníky budou tyto dokumenty platné nejdříve od 1.2.2017. V rámci této změny může dojít ke změnám poskytovaných služeb. O konkrétních změnách budou stávající zákazníci informováni elektronicky nebo tištěným dopisem,  podle formy zvolené pro zasílání vyúčtování.