Provozovatel informačních linek mění tarify

18. 12. 2014

Od 1. 1. 2015 dojde ke změně tarifů informačních a asistenčních linek 1180, 1181 a 1188, která se dotkne i všech klientů UPC Business. Za minutu tak nově zaplatí 29 Kč bez DPH, tarifikace po minutách zůstává zachovaná. Novinkou je také zrušení sestavovacího poplatku, který již nebude účtován.

Důvodem navýšení ceny volání je změna na straně provozovatele, společnosti Informační linky, s.r.o.