Doporučte nás
a získejte odměnu!

Jste již zákazník UPC Business a chcete získat benefit navíc? Doporučte nás a čerpejte naše služby 1 měsíc zdarma.

Jak získat odměnu za doporučení

Doporučení nového zákazníka

Vyplňte jednoduchý formulář s informacemi o sobě a údaji o doporučeném zákazníkovi

Objednání našich služeb

Doporučený zákazník objedná službu a naši technici ji nainstalují

Získání odměny

Po instalaci služby a aktivaci nového, doporučeného zákazníka vám připíšeme slevu na vaše služby

Výše odměny a další informace

Jaká je výše odměny?

 • Odměnou za doporučení – je 100% sleva z pravidelné měsíční ceny služeb pro Doporučitele; poskytnutá sleva se nevztahuje na provolané minuty nad rámec telefonního paušálu (hovorné), smluvní pokuty, jednorázové poplatky apod. Produkty, na které se sleva vztahuje, viz str. 2 tohoto dokumentu.
 • Doporučitel získá Odměnu za doporučení za každého 1 nového Doporučeného zákazníka, který uzavře se společností UPC smlouvu na SOHO služby a tyto mu budou nainstalovány.
 • Doporučitel může doporučit neomezený počet zákazníků (a to i více během 1 měsíce).
 • Čím více zákazníků Doporučitel doporučí, tím méně bude platit. Např. doporučí-li 12 zákazníků, má nárok na Odměnu za doporučení 12x.

Jak doporučit nového zákazníka?

 • Doporučitel užívá SOHO služby a doporučí je svému známému.
 • Prostřednictvím příslušného online formuláře Doporučitel vyplní údaje o sobě a o Doporučeném zákazníkovi.
 • Společnost UPC nebude, a to ani v budoucnu, na základě sdělení těchto údajů Doporučeného zákazníka aktivně kontaktovat.
 • Doporučený zákazník sám kontaktuje společnost UPC a uzavře smlouvu na SOHO služby do 2 měsíců od registrace Doporučení na webu www.upcbusiness.cz.
 • Po podpisu smlouvy a úspěšné instalaci služby Doporučenému zákazníkovi získává Doporučitel nárok na Odměnu za doporučení.
 • Nárok na Odměnu za doporučení nevzniká tehdy, pokud mezi vyplněním webového formuláře Doporučitelem a instalací služby u Doporučeného uplynou déle než 2 měsíce.
 • Odměnu za doporučení promítne společnost UPC automaticky do vyúčtování Doporučitele v nejbližším možném následujícím měsíci po úspěšné instalaci služby Doporučenému zákazníkovi.

Jaké jsou podmínky akce Odměna za doporučení zákazníka?

 • Odměnu za doporučení může Doporučitel čerpat pouze po dobu užívání SOHO služeb společnosti UPC – v případě ukončení účastnické smlouvy Doporučiteli nárok na nevyčerpanou Odměnu za doporučení propadá.
 • Novým zákazníkem je zákazník, který nemá se společností UPC v dané chvíli na dané adrese uzavřenou smlouvu na daný produkt a zároveň se jedná o nové koncové místo.
 • Odměna za doporučení není přenosná na jinou osobu. Odměnu za doporučení nelze vyměnit za hotovost ani jiné předměty či služby.
 • Zpracování osobních údajů – Společnost UPC bude nakládat s poskytnutými osobními údaji Doporučitele a Doporučeného zákazníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat společnost UPC či osoby majetkově propojené se společností UPC, a to za účelem poskytování marketingové akce Odměny za doporučení zákazníka. Zpracovávání poskytnutých osobních údajů se může dít automatizovaně či jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude společnost UPC zpracovávat po dobu od zahájení marketingové akce Odměna za doporučení zákazníka do doby 1 roku po skončení této marketingové akce. Uvedením kontaktních údajů Doporučeného zákazníka do online formuláře Doporučitel stvrzuje, že má zajištěný souhlas Doporučeného zákazníka ke zpracování uvedených osobních údajů pro účel této marketingové akce.
 • UPC si v případě důvodného podezření na podvodné nebo neplatné uzavření smlouvy s Doporučeným zákazníkem vyhrazuje právo Odměnu za doporučení Doporučiteli neposkytnout/zpětně odebrat.
 • UPC si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky této akce, a to k datu oznámení takové změny. V takovém případě nové znění nahrazuje stávající znění, a to k datu účinnosti nového znění. UPC si dále vyhrazuje právo tuto akci kdykoli ukončit, čímž nezaniká Doporučitelům nárok na Odměnu za doporučení získanou do tohoto data.
 • Vyplněné kontaktní údaje o Doporučeném zákazníkovi musí být Doporučitelem vyplněny do internetového formuláře přesně, jinak společnost UPC neodpovídá za správné ověření nároku na Odměnu za doporučení a tato nebude Doporučiteli poskytnuta.
 

Podmínky akce jsou účinné od 19. 2. 2018 do odvolání.