Změna smluvních dokumentů

K jakým změnám dochází?

Od 1. 1. 2018 dochází ke změnám Všeobecných podmínek a Specifikace služeb.

Od 1. 4. 2018 dochází ke změně Podmínek užívání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (Podmínek videotéky) a Podmínek Horizon Go.

Konkrétní přehled změn naleznete v záložkách níže.

K jakým změnám dochází u Všeobecných podmínek?

Výpovědní doba 30 dní

Nově činí výpovědní doba smlouvy i jednotlivé služby 30 dnů a běží ode dne následujícího po dni, kdy nám doručíte písemnou výpověď (čl. 2.6.2.).

Jednostranná změna smlouvy ze strany UPC

Upřesnili jsme rozsah, ve kterém vám můžeme podmínky smlouvy jednostranně změnit (čl. 2.4.2.), a doplnili informaci, že pokud by šlo o změnu podmínek smlouvy, u kterých to vyžaduje zákon (konkrétně v ustanovení § 63 odst. 1 písm. c) až p) a r) zákona o elektronických komunikacích), máte právo smlouvu bez jakékoli sankce ukončit ke dni, kdy se mají podmínky změnit (čl. 2.4.4.).

 

Výpovědní doba v případě přenesení telefonního čísla k jinému operátorovi

V případě, že máte zájem přejít se svým stávajícím telefonním číslem k jinému operátorovi, na základě vaší písemné výpovědi ukončíme smlouvu s výpovědní dobou 10 dnů, pokud se nedohodneme jinak (čl. 4.12.).

K jakým změnám dochází u Specifikace služeb?

Českým telekomunikačním úřadem nám bylo uloženo upravit specifikaci služby Internet tak, aby lépe odpovídala nařízení EU o síťové neutralitě. Změny jsou však pouze technického charakteru a pro vás se fakticky nic nemění.

K jakým změnám dochází u Podmínek Videotéky a Podmínek Horizon Go?

Od 1. 4. 2018 nabývá účinnosti Nařízení EU o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu.

Díky této nové úpravě budete moci od 1. 4. 2018 přistupovat do Videotéky prostřednictvím aplikace Horizon Go nebo prostřednictvím webové stránky www.horizon.tv i při dočasném pobytu na území jiného členského státu EU. Dosud byl přístup do Videotéky možný pouze na území České republiky.

Týkají se změny všech zákazníků?

Změna Všeobecných obchodních podmínek a Specifikace služeb se týká všech zákazníků.

 

Změna Podmínek Videotéky a Podmínek Horizon Go se týká pouze zákazníků, kterým doplňkovou službu Videotéky nebo Horizon Go poskytujeme.

Mohu změny nějak ovlivnit?

Protože jde o změny vyvolané změnami právní úpravy nebo rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu, nevzniká vám právo smlouvu s námi ukončit, pokud byste se změnami nesouhlasili. Všechny změny jsou v zásadě změnami ve váš prospěch.